Avís legal sobre la pàgina web i els seus continguts

Escola de Música Pons Roselló: en endavant L’Empresa.

 

Tots els continguts del lloc web L’Empresa —que inclouen, textos, gràfics, logotips, imatges, arxius d’àudio, etc.— són bé propietat de L’Empresa, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web L’Empresa és propietat exclusiva de L’Empresa i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

 

Queda totalment prohibida qualsevol mena d’utilització, còpia o modificació de les imatges d’aquest lloc web. Fer-ho constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

 

L’Empresa es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del web en qualsevol moment. Així mateix, L’Empresa es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d’aquesta facultat sense avís previ.

 

Tant l’accés al web de L’Empresa com l’ús de qualsevol informació continguda és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l’usa, i L’Empresa no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. L’Empresa no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directament o indirectament, a través del web de L’Empresa.

 

Per facilitar-ne l’accés,  L’Empresa pot incloure vincles a pàgines d’Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També ha d’acceptar que L’Empresa no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat del material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a L’Empresa no implica que L’Empresa l’aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

 

El fet que en el web de L’Empresa possiblement es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de L’Empresa.

 

L’Empresa exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de L’Empresa o de webs de tercers.

 

L’Empresa no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

 

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de L’Empresa.

 

El contingut del web de L’Empresa únicament és aplicable a territori espanyol.

 

L’Empresa garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de L’Empresa. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de L’Empresa, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès.

 

© Música Pons Roselló. Lleida 2012. Tots els drets reservats.