Escollir l'instrument: piano, guitarra, violí, viola, violoncel, flauta travessera, clarinet, saxòfon, guitarra i baix elèctrics...

A l’Escola de Música Pons Roselló oferim la possibilitat d’estudiar piano, guitarra, violí, viola, violoncel, flauta travessera, clarinet, saxòfon, guitarra i baix elèctrics... Per escollir l’instrument adient a l’alumne posem al seu abast el que denominem roda d’instruments, és a dir, fer un tast amb diferents instruments fins trobar amb el qual realment es troba a gust estudiant i s’adapti millor a la seva predisposició.

 

Els estudis musicals estan dividits en nivell elemental, per a alumnes a partir de 6 anys, i els de nivell mitjà, on s’ofereix la possibilitat de convalidar matèries o crèdits a l’ESO i el Batxillerat.

 

Les classes d’instrument són individuals i, a més a més, oferim classes col·lectives en grups reduïts. Fem que l’alumne descobreixi les possibilitats de l’instrument que ha estat objecte de la seva selecció i, que poc a poc vagi adquirint les habilitats necessàries perquè li esdevingui eina ideal d’expressió musical, facultat que anirà desenvolupant amb els diferents mitjans posats al seu abast de manera natural.

 

Un altre aspecte important que treballem són les actituds de l’alumne, l’adquisició de les quals serà de gran transcendència a l’hora de l’establiment d’hàbits de treball, d’exigència, de disciplina, de col·laboració, i valoració de l’esforç que requereix i l’oportunitat que ofereix l’instrument per a la comunicació i l’activitat creadora musical.

 

Són sempre classes molt personalitzades, on es treballa la tècnica, la memòria, la lectura a vista, la creativitat, la improvització i les audicions, amb un seguiment de l'aprenentatge.

 

Tornar a Què oferim