Màster class

Al llarg del curs es programen diferents classes magistrals adreçades als alumnes de l’escola de nivell elemental i mitjà, impartides per pedagogs, músics i concertistes reconeguts que col·laboren puntualment amb les iniciatives i activitats docents de l'escola de música: la Setmana Musical, Cursos d’Estiu, Tallers de Recursos Musicals, Seminaris específics... Alguns d’aquests professionals formen el motor de l’activitat diària de l’escola de música i altres són figures importants del món musical que participen de forma puntual en les nostres diferents activitats al llarg del curs.

 

Tornar a Què oferim