Nivell elemental a partir dels 6 anys, llenguatge musical i instrument.

Llenguatge musical i instrument

L’ensenyament musical ha d’anar més enllà i ha de proveir l’alumne de les eines i recursos necessaris que l’ajudin a entendre la música que llegeix, interpreta i escolta. També ha de facilitar-li l'expressió a través d’aquest llenguatge: la música.

 

A l’ensenyament del nivell elemental aconseguim que els alumnes desenvolupin un mínim de destreses en l’interpretació musical, amb uns coneixements teòrics i pràctics, tant del llenguatge musical com de l’interpretació amb l’instrument. Preparem l’alumne per a l’accés a nivell mitjà, que té com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixement i capacitat de l’alumne per iniciar i continuar els estudis musicals.

 

L’ensenyament del llenguatge musical i de l’instrument per al nivell elemental està organitzat de la següent manera:

-    Iniciació I

-    Iniciació II

-    Primer

-    Segon

-    Tercer

-    Quart

 

A quart es realitza la prova d’accés a nivell mitjà.

 

Llenguatge musical

Els objectius de l’ensenyament del llenguatge musical són: treballar l’oïda, la veu, l’entonació, el ritme, la memòria musical, la lectura, l’audició, l’anàlisi i la creativitat.

 

Instrument

L’ensenyament de l’interpretació de l’instrument escollit consisteix en conèixer totes les seves possibilitats, adquirint una tècnica bàsica i aconseguint una interpretació viva i expressiva. També afavorim el coneixement del cos en relació a l’instrument, mantenint una correcta posició corporal, adquirint hàbits d’estudi i realitzant una correcta anàlisi musical de l’obra.

 

Exàmens i audicions trimestrals amb públic

A l’Escola de Música es realitzen exàmens trimestrals per fer un seguiment exhaustiu i minuciós de l’aprenentatge de l’alumne, així com audicions obertes al públic.


 

Tornar a Què oferim