Nivell mitjà, llenguatge musical i instrument.

Llenguatge musical i instrument

Les diferents matèries que es treballen a l’ensenyament del nivell mitjà són la lectura, l’entonació, l’harmonia, l’anàlisi, la creativitat, la història i l’audició, els dictats, el repertori musical i la teoria.

 

L’ensenyament del llenguatge musical i l’instrument per al nivell mitjà està organitzat de la següent manera:

-    Primer

-    Segon

-    Tercer

-    Quart

-    Cinquè

-    Sisè

 

Llenguatge musical

En aquest nivell d'estudis musicals, l’alumne ha d’aprendre altres aspectes del llenguatge musical: formals, harmònics, estilístics... i ha de ser capaç de relacionar-los entre si, així com integrar-los plenament dins del seu bagatge musical.

 

Instrument

Aprofundir tècnica i musicalment amb l’instrument per garantir una interpretació viva, expressiva i respectuosa del text, potenciant la memorització i conscienciant l’alumne del contingut de l'obra a interpretar, valorant la seva forma.

 

Exàmens i audicions trimestrals amb públic

A l’Escola de Música es realitzen exàmens trimestrals per fer un seguiment exhaustiu i minuciós de l’aprenentatge de l’alumne, així com audicions obertes al públic.

 

Tornar a Què oferim