Sensibilització musical de 3 a 5 anys i iniciació a l’instrument

La música és necessària i imprescindible en l’educació dels nens de 3 a 5 anys, ja que els ajuda a aconseguir millors resultats en el seu procés d’aprenentatge en el món educatiu. Facilita la seva experiència sensorial i motriu. La música és un potencial a desenvolupar que tots els nens tenen.

 

A l’escola de música ho fem de forma vivencial, pràctica, divertida, amena i adient per a cada edat de l’infant, amb objectius a assolir per a cada nivell. La música està present en l’àrea cognitiva, sensorial, motriu, emocional, comunicativa i del llenguatge, i en la creativa. Tots els nens són intrínsicament musicals, sempre i quan es desenvolupin les seves capacitats.

 

Metodologia d’ensenyament

La iniciació de l'infant en el món de la veu té com a factor d'aprenentatge l’expressió musical amb el propi cos, amb cançons tradicionals i populars. Coneixent els mètodes dels grans pedagogs del segle XX com Kodaly, Dalcroze, Willems i Orff, introduïm al nen en el món sonor, treballant la música des de diferents perspectives, amb les quals l’alumne desenvolupa la seva creativitat musical amb les eines que els hi posem al seu abast. Les classes són molt vivencials, on el nen descobreix la música fent música, cantant, fent ritmes, llegint una partitura i fent ritmes. L'educació del ritme la treballem des de diferents plantejaments: educant el sentit del ritme i educant el cos i el moviment per poder-los expressar.

 

Primer contacte amb l’instrument

Iniciem l’alumne amb l'instrument de manera lúdica i atractiva, per tal que el nen descobreixi quin és l’instrument que més li agrada i mostri més aptituds amb ell. És molt important escollir bé l’instrument des del principi.

 

L’alumne estudia directament sobre l’instrument, el teclat en el cas del piano, potenciant el seu desenvolupament sensorial i motriu, així com l'ensenyament dels principis per a una tècnica natural. D’aquesta manera, el nen descobreix el món musical a través de l'instrument, deixant lliure la  seva creativitat.

 

Tornar a Què oferim